ŻYWIOŁOWY ROZWÓJ

Poza tym takie sytuacje mogą też wynikać z żywiołowego roz­woju cywilizacji i gospodarki (katastrofy ekologiczne, gwałtowne załamanie koniunktury), a także z przyczyn naturalnych, tj. klęsk żywiołowych. Kryzy­sy zawsze powodują jakieś szkody i straty społeczne, ale mogą też przyczy­niać się do cywilizacyjnego rozwoju i modernizacji systemu. Co więcej, rozwój społeczny jest w istocie procesem kryzysogennym, dokonuje się bo­wiem w opozycji: ciągłość – zmiana, stare – nowe, stabilność – kryzys.Media masowe są w szczególny sposób uwikłane w opozycję: stabil­ność – kryzys. Z jednej strony, potrzebują stabilnych warunków, aby rozwijać swoją infrastrukturę instytucjonalną, z drugiej – kryzys jest doskonałym materiałem dla atrakcyjnych relacji i okazją do odegrania ważnej roli społecznej.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)