ZRÓŻNICOWANIE OFERTY

Koncentracja własności mediów nie musi pociągać za sobą ograniczenia liczby i rodzaju kanałów dystrybucji przekazów masowych. Tak bywa, czę­ściej jednak występuje zjawisko odwrotne: silni nadawcy ciągle poszerzają zakres swojej oferty, uruchamiając nowe periodyki i kanały tematyczne. Z jednej strony wiąże się to z ewolucją całego systemu komunikowania ma­sowego w kierunku specjalizacji mediów i multimedialności, z drugiej – wy­nika z chęci umocnienia pozycji wielkich koncernów medialnych na rynku, które aby to osiągnąć, muszą zaspokajać coraz bardziej zróżnicowane po­trzeby coraz mniejszych i silniej różnicujących się audytoriów (subkultur gu­stu, fanów itp.). Na tym tle powstaje jednak dość fundamentalne pytanie: Czy koncentracja własności mediów sprzyja dostosowaniu zróżnicowania oferty do zróżnicowania struktury społecznej czy też sprawia, że zróżnico­wanie oferty jest mniejsze niż zróżnicowanie oczekiwań społecznych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)