ZMODYFIKOWANY MODEL

Z drugiej wszakże strony nie sposób negować oczywistych zalet me­chanizmów rynkowych, które stymulują rozwój komunikowania masowego. Zamiast więc dywagować nad wadami i zaletami modelu rynkowego lepiej skonfrontować jego założenia z praktyką, tzn. charakterystyką podstawo­wych mechanizmów rządzących rynkiem medialnym w krajach wysoko rozwiniętych. Model ten jest zmodyfikowaną przez McQuaila [1992] wersją ogólnego modelu rynku przemysłowego [Scherer, 1980] i ma również zastosowanie w ekonomice mediów [Kowalski, 1998], Ponieważ jednak nie chodzi tu ani o szczegółową analizę rynku medialnego, ani tym bardziej o jego ocenę, tyl­ko o ogólną charakterystykę kluczowych jego mechanizmów, więc model ten zostanie jeszcze bardziej uproszczony i sprowadzony do dwóch poziomów: do struktury rynku i funkcjonowania rynku.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)