ZŁOŻONA KWESTIA

Trzeba przy tym podkreślić, iż komercjalizacja obej­muje również media publiczne, a nawet niekomercyjne. Jak bowiem głosi hipoteza konwergencji, oferty nadawców komercyjnych i publicznych upodobniają się – oferta tych pierwszych się poprawia, tych drugich się po­garsza. Mimo to główną racją istnienia nadawców publicznych nadal pozo­staje troska o jakość i pluralizm przekazów. Ten sam cel przyświeca też wszystkim formom państwowej regulacji rynku medialnego. Oba te czynniki mają równoważyć ułomności mechanizmów rynkowych i w wielu krajach czynią to z dużym powodzeniem.Kwestią niewątpliwie najbardziej złożoną jest zależność między konku­rencją rynkową, postępem technicznym mediów i jakością przekazów. Cią­gły postęp techniczny mediów jest oczywistym, rzucającym się w oczy fak­tem. Nie jest jednak jasne, czy konkurencja stymuluje postęp techniczny czy postęp wzmaga konkurencję.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)