ZJAWISKA MEDIALNE

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch zjawiskach medialnych pozostają­cych w kręgu omawianych zagadnień. W pierwszym przypadku chodzi o    tzw. prasę partyjna gazety będące oficjalnymi organami partii poli­tycznych i otwarcie propagujące ich ideologie. Kiedyś było dużo tego ro­dzaju tytułów, miały wysokie nakłady i odgrywały znaczącą rolę polityczną. W okresie powojennym (lata 50. i 60.) popadały one w kryzysy, które pro­wadziły ostatecznie do ich upadku bądź przekształcenia się w pisma ogól­noinformacyjne, zdradzające co najwyżej określone sympatie polityczne. Te, które utrzymały swoją partyjną afiliację, nie odgrywają dziś już istotnej roli politycznej. W drugim przypadku chodzi o rozwijające się w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych tzw. dziennikarstwo obywatelskie.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)