ZAŁOŻENIA MODELU RYNKOWEGO

W jakimś stopniu wszystkie te dyskursy powinny być uwzględnione w medialnych relacjach, co przy oczywistej ich rozbież­ności, wręcz sprzeczności, stawia media wobec trudnych dylematów i wikła je w konflikty, które można tylko łagodzić, natomiast nie da się ich ani unik­nąć, ani rozwiązać. W tym wiec znaczeniu każdy kryzys, który media rela­cjonują jest też w jakimś stopniu kryzysem mediów.Wydolność tego systemu określa poziom życia członków społeczeństwa. Oba systemy pozostają we wzajemnej zależ­ności, gdyż polityka określa warunki działalności gospodarczej, ta zaś silnie rzutuje na klimat stosunków politycznych. Zależności te układają się rozma­icie, jednak wymóg minimalnej harmonii systemowej sprawia, iż rozwój obu subsystemów zmierza ku strukturalnej symetrii, tzn. wzajemnemu przystosowaniu się obu podsystemów pod względem organizacyjnym. Zna­czy to, że logicznym, oczywistym i na dłuższą metę niemal koniecznym dopełnieniem demokracji liberalnej jest liberalna gospodarka.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)