ŻĄDANIA KONSUMENTÓW

To sprawiło, że konsumenci zaczęli żądać od detalistów produktów określonej marki, które ci zamawiali u hurtowników zmuszając ich do zakupu tych produktów u producenta na jego warunkach. W ten spo­sób, tzn. dzięki reklamie na wielką skalę, producenci uzyskali możliwość kontrolowania rynku. Rynkiem zaś, który podlega kontroli podmiotów bezpośrednio na nim nie występujących, a do takich trzeba zaliczyć właśnie producentów, przestają rządzić reguły wyłącznie ekonomiczne. Ingerencja w czysto rynkowe stosunki między sprzedającymi a kupującymi uniemożli­wia swobodne kształtowanie się relacji między podażą i popytem. Niektó­rych badaczy rynku skłania to więc do twierdzenia, że im lepiej działa re­klama, tym gorzej funkcjonuje rynek [Norris, 1966].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)