ZACHOWANIE NEUTRALNOŚCI

Zdarza się jednak, i to wcale nierzadko, że media starają się zachować neutralność i obiektywizm, a mimo to są oskar­żane o tendencyjność. Występuje wówczas zjawisko wrogich mediów, czyli zwolennicy każdej ze stron odbierają neutralne, zrównoważone przekazy ja­ko wrogie, faworyzujące oponentów, ponieważ nie pokazują one rzeczywi­stości w jednostronnym ujęciu, uznawanym przez nich za prawdę [Aronson, Wilson, Akert, 1997]. O  ile zarzuty ze strony kandydatów i ich zwolenników dotyczą politycz­nej tendencyjności relacji, o tyle zarzuty padające ze strony badaczy i światłej części opinii publicznej dotyczą profesjonalnych standardów dziennikarstwa i mediów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)