WYWOŁYWANE KRYZYSY

Chodzi o kryzysy wywoływane przez zamachy terrorystyczne. Pojęciem tym określa się zwykle akty przemocy (eksplozje, zabójstwa, porwania, bra­nie zakładników itp.), których dopuszczają się zdesperowane jednostki lub mniejszości, by wywołać w społeczeństwie strach, chaos i spadek zaufania do instytucji systemu. Ale cel ten mogą osiągnąć tylko wtedy, gdy ich zama­chy zostaną odpowiednio nagłośnione przez media, będące w istocie głów­nym adresatem terroru, a często także jego obiektem i ofiarą – bez mediów nie da się rozkręcić spirali strachu. Stawia to media wobec poważnego dyle­matu: z jednej bowiem strony – akty terroru są zbyt ważnymi zdarzeniami, by je bagatelizować, poza tym są doskonałym tematem atrakcyjnych wiado­mości, z drugiej zaś strony – nadawanie im rozgłosu służy celom terrory­stów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)