WYRÓŻNIENIE RYNKÓW

Tym zaś, co wy­różnia rynki prasowe małych krajów, jest silna obecność kapitału obcego, będącego głównym motorem koncentracji – dwa spośród trzech najwięk­szych dzienników austriackich kontroluje kapitał niemiecki (Westdeutsche Allgemeine Zeitung), a kontrolująca trzy czwarte prasy irlandzkiej Indepen­dent Group ma silne powiązania z kapitałem brytyjskim, który poza tym jest obecny na tym rynku przez sprzedaż trzynastu brytyjskich dzienników (pra­wie 20 proc. rynku) [Grisold, 1996]. W krajach postkomunistycznych procesy koncentracji prasy dokonują się bardziej dynamicznie i na większą skalę, głównie za sprawą napływu ka­pitału obcego. W niektórych krajach, np. na Węgrzech, opanował on już ry­nek prasowy niemal w całości [Gulyas, 1998]; w innych, np. w Polsce, czyni to nieco wolniej, lecz systematycznie i z widocznymi sukcesami – dwaj naj­więksi zagraniczni inwestorzy, tzn. Passauer Neue Presse i Orkla Media, przejęli już prawie 40 proc. rynku prasy regionalnej i lokalnej [Bajka, 1998].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)