WYKORZYSTANIE SZTUKI PRZEZ REKLAMĘ

Najogólniej biorąc, reklama wykorzystuje sztukę trojako: po pierwsze – do przekazu włącza sławne dzieła czy ich fragmenty (cytaty) bądź cały przekaz jest pastiszem powszechnie znanego dzieła czy jego fragmentu; po drugie – wykorzystuje postacie, wątki, motywy czy sceny zaczerpnięte z popularnych utworów, które tak przerabia, by służyły prezentacji reklamowanego pro­duktu lub apelu (sloganu); po trzecie – stosuje schematy treściowe, konwen­cje, elementy kompozycji, rozwiązania formalne i zasady budowy narracji stanowiące kanon jakiegoś rodzaju (stylu, kierunku) twórczości artystycznej.Nie da się dokładnie ustalić, w jakim stopniu reklama polega czy zgoła pasożytuje na dorobku artystycznym ludzkości, można jednak z pewnością przyjąć, iż w ogromnym. Niektórzy autorzy dowodzą, że właściwie cała re­klama jest wtórnym produktem kulturowym, opartym w całości na rekom­binacji elementów czerpanych z różnych dziedzin twórczości i z rozmaitych dyskursów kulturowych [Hay, 1989].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)