WYJĄTKI

Wyjątek stanowią aparaty z systemem tzw. szybkiego ładowa­nia (np. Penti), w których film naświetlony wchodzi do drugiej, odbior­czej kasety i wraz z nią wyjmowany jest z aparatu. Inaczej rozwiązane jest przesuwanie filmu w aparatach zautomaty­zowanych, takich jak Instamatic, Pocket Instamatic, Agfamatic, Hassel- blad, które nie zawierają komory zdawczej i odbiorczej. Komory te znaj­dują się w specjalnych kasetach, które wkłada się do aparatu, a po wykonaniu wszystkich zdjęć — wyjmuje się je wraz z filmem. Jeszcze in­ne, półautomatyczne lub automatyczne przesuwanie filmu z jednoczes­nym jego wywoływaniem w aparacie, zastosowano w aparatach do na­tychmiastowej fotografii Polaroid-Land.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)