WSZYSTKIE KONTROWERSJE

Wszystkie kontrowersje związane z wpływem reklamy na rynek gospodarkę wynikają z dwoistej natury tego zjawiska, które zawsze i w każdej postaci jest równocześnie informacją i perswazją – reklama przedstawia produkt i zarazem nakłania do jego kupna. W poszczegól­nych reklamach jeden z tych elementów może wyraźnie przeważać, jednakże w skali całego zjawiska nie da się ustalić proporcji między nimi. Daje to asumpt do rozwijania dwóch różnych i w istocie przeciwstawnych sposobów ujmowania roli reklamy w gospodarce rynkowej. Niektórzy autorzy zgoła uważają [Albion, 1983], iż mamy do czynienia z dwoma „szkołami”, których przedstawicieli można dla uproszczenia nazwać „apologetami” (reklama jako informacja) i „krytykami” (reklama jako perswazja).Obie szkoły zgodne są tylko co do jednego: Wprowadzenie do maso­wej sprzedaży nowego produktu (marki) bez pomocy reklamy jest dziś praktycznie niemożliwe.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)