WŚRÓD DZIENNIKARZY

Wśród dziennikarzy i dysponentów mediów panuje daleko idąca zgod­ność co do tego, jak kampanie powinny być relacjonowane [Johnston, 1991]. Podstawą owej zgodności jest przekonanie, że wizerunki kandydatów kre­owane przez ich sztaby wyborcze nie zawsze odpowiadają prawdzie, a zadaniem dziennikarzy jest to wyjaśnić, trzymając się zasad dzienni­karskiego obiektywizmu. Poza tym dziennikarze mają pokazywać prze­bieg kampanii, zwłaszcza te jej aspekty, których kandydaci z różnych względów nie chcą bądź nie mogą ujawnić. Ujmując rzecz bardziej szcze­gółowo, do głównych zadań dziennikarzy relacjonujących kampanie wyborcze należy: Przybliżenie sylwetek kandydatów: Kim są, skąd pochodzą, jak żyją, co robili dotychczas, kogo reprezentują, kto ich popiera etc., a także: czy posiadają kwalifikacje i umiejętności potrzebne na stanowiskach, do któ­rych aspirują, np. umiejętność skutecznego zarządzania, przekonywania, osiągania konsensu itp.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)