WOLNY RYNEK

Indywidualna przedsiębiorczość – siłą napędową działalności go­spodarczej jest pomysłowość, energia i zaradność jednostek, które – kierując się chęcią zysku czy ambicjami – zmierzają do stworzenia dobrze prosperu­jących przedsiębiorstw, tzn. oferujących dobra lub świadczących usługi po­zwalające tym przedsiębiorstwom na skuteczne rywalizowanie z innymi podmiotami gospodarczymi. Rywalizacja ta może polegać na wytwarzaniu produktów nowego rodzaju, o nowej wartości użytkowej, albo podobnych do już wytwarzanych, lecz tańszych, lepszej jakości bądź atrakcyjniej promo­wanych.Wolny rynek – realna wartość ekonomiczna dóbr i usług, a w kon­sekwencji pozycja ich wytwórców i dostawców, kształtuje się w procesie wymiany, kiedy to oferta różnych dostawców {podaż) „spotyka się” z po­trzebami i możliwościami finansowymi ogółu nabywców (popyt).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)