WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Podobnie jak liberalna demokracja, także liberalna gospodarka może powstać i rozwijać się tylko w określonych warunkach. Trzy zwłaszcza wa­runki mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania tego typu gospodarki: Własność prywatna – podstawowe instrumenty działalności gospo­darczej, tzn. środki produkcji i kapitał, należą do osób fizycznych, a konsty­tucja gwarantuje im nienaruszalność, ochronę prawną oraz możliwość swo­bodnego dysponowania własnością. Nie znaczy to, że nie mogą istnieć w tym względzie pewne ograniczenia prawne, ale muszą one wynikać z tro­ski o interes publiczny, być ściśle określone i sprowadzone do niezbędnego minimum. Państwo i samorządy mogą prowadzić działalność gospodarczą, która służy interesowi publicznemu, jednak nie może ona stanowić dominu­jącego sektora gospodarki.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)