WEWNĘTRZNA SPRZECZNOŚĆ

Mechanizm ten ujawnia wewnętrzną sprzeczność wolnego rynku, która polega na tym, że konkurencja nisz­czy konkurencję, tzn. żywiołowa rywalizacja prowadzi do wyłonienia się kilku czy wręcz jednego potentata. W ten sposób wolny rynek prze­kształca się w swoje przeciwieństwo, czyli rynek zmonopolizowany, oparty na dyktacie warunków (monopol) bądź podziale sfer wpływów (oligopol). O     ile koncentracja rynku prasowego wynika z ograniczonej regula­cji prawnej prasy, o tyle koncentracja rynku telewizyjnego jest właśnie efektem regulacji prawnej tych mediów. Jak już wspomniano, do końca lat siedemdziesiątych w krajach Europy Zachodniej państwo gwarantowało nadawcom publicznym monopol w dziedzinie radiofonii i telewizji. Zniesie­nie tego monopolu w ramach procesu deregulacji – na początku lat osiem­dziesiątych – nie zmieniło jednak radykalnie struktury rynku telewizyjnego, przynajmniej na poziomie nadawców (sieci) ogólnokrajowych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)