W PRZYPADKU RADIA I TELEWIZJI

W przypadku radia i telewizji cena nie gra żadnej roli, gdyż program komercyjny oferowany jest za darmo, a za pu­bliczny wszyscy muszą płacić abonament. W przypadku prasy, a także tele­wizji kablowej, cena jest zazwyczaj utrzymywana na niskim poziomie (poni­żej kosztów produkcji), bo to ułatwia dostęp do szerokiego kręgu odbiorców. Rola ceny rośnie w przypadku magazynów kolorowych, telewizji płatnej (kodowanej), nagrań muzycznych, kina i książki. Rozważając zależność między zmianami ceny i dynamiką popytu łatwo zauważyć, że rynek me­dialny charakteryzuje swoista osobliwość: Przy niewielkim wzroście ceny popyt nie ulega na ogół zmianie (niska elastyczność cenowa popytu), nato­miast przy większym pojawia się ryzyko drastycznego spadku popytu, wręcz eliminacji produktu z rynku (wysoka elastyczność cenowa popytu), ze względu na łatwą dostępność mediów substytucyjnych tego samego lub in­nego rodzaju (np. lokalną gazetę dość łatwo może zastąpić inna gazeta lokal­na, a gdy jej nie ma – lokalna stacja telewizyjna lub radiowa). To sprawia, że nadawcy starają się utrzymać ceny na możliwie niskim poziomie, maksy­malnie zbliżonym do cen mediów konkurencyjnych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)