W PRZYPADKU DZIENNIKARSTWA

W przypadku dziennikarstwa takim kryterium jest czas i szybkość działania: kto pierwszy poinformował ważnym zdarzeniu i szybciej podał istotne informacje. To jednak nie wy­starcza, trzeba jeszcze mieć pewność, że zdarzenie rzeczywiście jest ważne, informacje są istotne, a odbiorcy – poinformowani. Temu właśnie mają słu­żyć ogólnie akceptowane kryteria selekcji informacji, standardy rzetelności obiektywizmu, miary zrozumiałości przekazu etc. Stosowanie tych narzędzi redukuje dowolność i impresyjność ocen, dając zarazem przeświadczenie o    istnieniu profesjonalnych standardów „dobrej roboty”, choć równocześnie ograniczają one kreatywność i różnorodność przekazów [Ettema, Whitney, Wackman, 1987]. Wszak trudniej rozstrzygnąć, kto jest lepszym profe­sjonalistą, gdy rywalizujący ze sobą dziennikarze relacjonują różne zda­rzenia, łatwiej zaś, gdy porównuje się ich relacje dotyczące tych samych lub podobnych zdarzeń.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)