W OBLICZU SPRZECZNOŚCI

Stając w obliczu tej sprzeczności niektóre państwa wybierają wolny ry­nek (np. Anglia i Ameryka) i ograniczają swoją interwencję do minimum, inne zaś, w tym większość państw Europy Zachodniej, wyżej stawia pluralizm tre­ści i dlatego prowadzi politykę aktywnej regulacji rynku mediów.Państwo dysponuje dwojakiego rodzaju instrumentami regulacji rynku mediów: prawnymi i finansowymi, które mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy oraz bezpośredni lub pośredni [Picard, 1995]. W praktyce jest przeważnie tak, że regulacja rynku audiowizualnego ogranicza się do środków prawnych ogólnych (ustawy antymonopolowe, limitowanie kapi­tału obcego, standardy programowe itp.) i szczegółowych (koncesje dla nadawców niepublicznych); natomiast regulacja rynku prasowego opiera się na instrumentach ekonomicznych bezpośrednich (subsydiowanie pro­dukcji lub dystrybucji prasy, kredyty na modernizację, szkolenia, badania rynkowe) i pośrednich (ulgi podatkowe, obniżki taryf pocztowych i teleko­munikacyjnych, zamówienia rządowe w zakresie reklamy i ogłoszeń).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)