W NAJLEPSZEJ SYTUACJI

W najlepszej sytuacji są politycy zajmujący wysokie urzędy publiczne lub pełniący kluczowe funkcje partyjne. Uczestniczą oni w ważnych wyda­rzeniach i ceremoniach (np. obrady parlamentu, posiedzenia rządu, wizyty,spotkania dyplomatyczne, święta narodowe, obchody rocznicowe, festyny itp.), które skupiają uwagę mediów, a gdy przy tej okazji wygłaszają oko­licznościowe przemówienie, mają wówczas szansę, że nie tylko zostaną za­uważeni, ale także zacytowani lub nawet poproszeni o wypowiedź dla me­diów. Politycy, którzy cierpią na niedosyt takich okazji, starają się „zaist­nieć” w mediach poprzez tzw. pseudozdarzenia. Chodzi o zdarzenia, które wedle Daniela Boorstina [1962]: nie są spontaniczne, tylko zaplanowane, spreparowane i tak osadzone  w rzeczywistości (w czasie i miejscu), żeby media mogły je łatwo i szybko zrelacjonować i nagłośnić, a one same w za­łożeniu mają być samospełniającą się przepowiednią.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)