W MEDIACH PUBLICZNYCH

W mediach publicznych pojawiają się oni prze­ważnie w programach publicystycznych i studyjnych dyskusjach, gdzie wy­jaśniają lub kontestują stanowisko rządu, przedstawiają swoje kontrpropozy­cje, polemizują z oponentami itp. Telewizje komercyjne pokazują ich najczę­ściej w programach informacyjno-rozrywkowych (infotainment), typu: talk- show, teleturniej, quiz, w których gawędzą z prowadzącym o swoim życiu prywatnym, popisują się umiejętnościami, uczestniczą w konkursach i zaba­wach zręcznościowych itp. Mimo zasadniczej różnicy obu typów programów mają one jedną cechę wspólną o fundamentalnym znaczeniu dla kariery po­lityka – koncentrują uwagę widzów bardziej na jego osobowości niż poglą­dach lub raczej: wypowiedzi i zachowania polityka służą odbiorcom do przypisania mu wyrazistych cech osobowościowych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)