W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Tak więc w gospodarce rynkowej, podobnie jak w demokracji liberalnej, media także występują w charakterze pośrednika między instytucjami syste­mu i światem życia. Przestrzeń gdzie system ekonomiczny styka się ze światem życia, to właśnie rynek, który stanowi zarazem swoisty wariant sfe­ry publicznej. Jest tak dlatego, że nabywanie dóbr materialnych jest nie tylko sposobem zaspokajania potrzeb życiowych jednostki, ale także, a niekiedy przede wszystkim, manifestacją własnej pozycji społecznej, stylu życia, toż­samości. Słowem: W tej przestrzeni jednostka realizuje na co dzień swoje prawa i korzysta z przysługującej jej realnie wolności wyboru.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)