UŻYWANE ARGUMENTY

Niezależnie od tego, czy argumenty użyte w reklamie odwołują się do rozumu czy do emocji potencjalnych na­bywców, sam fakt istnienia innych reklam zachęcających do kupna konku­rencyjnych produktów tego samego typu uświadamia konsumentom możli­wość dokonania rozsądnego wyboru, opartego na porównaniu ceny oraz użytkowej i symbolicznej wartości różnych produktów. W ten sposób rekla­ma przyczynia się do walki konkurencyjnej na rynku, co z kolei ma prowa­dzić do poprawy jakości produktów, obniżania ich ceny, wprowadzania no­wych, lepszych produktów.Choć prezentowanie reklam jest podstawową formą stymulowania przez media obrotu rynkowego, to nie jest bynajmniej formą jedyną. Oprócz niej media, zwłaszcza komercyjne, podejmują jeszcze inne działania populary­zujące określone produkty bądź marki. Mogą to być zarówno działania jaw­ne, np. eksponowanie nazwy i logo sponsora jakiegoś programu czy imprezy, konkurs z nagrodami itp., jak działania ukryte, polegające na eksponowaniu produktu jako rekwizytu „grającego” w przedstawieniu fabularnym czy in­nym widowisku (tzw. product placement).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)