UZMYSŁOWIENIE KONSUMENTOM

Już samo uzmysłowienie konsumentom pojawie­nia się na rynku nowego produktu wymaga wielokrotnego powtórzenie prze­kazu reklamowego, „wdrukowującego” w ich świadomość obraz i logo owe­go produktu, który bez tego mógłby pozostać w ogóle niezauważony. Nie da się przy tym z góry określić, ile razy reklamę należy powtórzyć, by przeła­mać ów próg świadomości. Gdy to nastąpi, reklama uruchamia procesy psy-Apologeci utrzymują, że mimo wszystkich swoich ułomności reklama jest racjonalnym dyskursem pomagającym konsumentom w dokonaniu rozsądnego wyboru, krytycy natomiast uważają, iż jest ona raczej emocjo­nalną manipulacją wykluczającą jakikolwiek rozumny wybór. Na rzecz drugiego stanowiska przemawiają wyniki analiz naukowych, które dowodzą, że większość reklam nie zawiera takich informacji o produktach i wa­runkach ich sprzedaży, które mają dla konsumentów praktyczne zna­czenie, tzn. pomagałyby im w dokonaniu optymalnego wyboru [Sepstrup, 1985; Bralczyk, 1996].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)