USTALENIA I INFORMACJE

Ustalenie hierarchii problemów i priorytetów zawartych w pro­gramach wyborczych kandydatów, a zwłaszcza określenie kluczowych te­matów kampanii i porównanie stanowisk poszczególnych kandydatów odno­śnie do tych tematów, czyli pokazanie, co łączy i różni ich programy.Informowanie o przebiegu kampanii poszczególnych kandydatów: podróżach, spotkaniach z wyborcami, udziale w imprezach itp., przy czym media powinny odróżniać zdarzenia rzeczywiste od pseudozdarzeń oraz utrzymywać równy dystans do wszystkich kandydatów, poświęcając im tyle samo czasu bądź różnicując relacje proporcjonalnie do ich popularności.Analizowanie strategii, taktyki i planu kampanii poszczególnych kandydatów, pracy ich sztabów, wykorzystania mediów, zaplecza eksperc­kiego, kosztów kampanii i zasobów finansowych, etc.Przypominanie o wadze i znaczeniu wyborów w demokracji libe­ralnej, prawach obywateli, zasadach prawa wyborczego i procedurze wybor­czej, a także zachęcanie obywateli do wzięcia udziału w wyborach.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)