UPODOBNIENIE SIĘ OFERTY

Nawet jednak tam, gdzie uka­zuje się kilka gazet, konkurencja między nimi prowadzi najczęściej do upodobnienia się ich oferty. Dobitnym tego świadectwem jest stały spadek – w krajach Europy Zachodniej, np. we Francji, Szwecji, Włoszech – czytel­nictwa prasy partyjnej i gazet o wyraźnym profilu politycznym, które prze­grywają w konkurencji z prasą informacyjną. Deklarując neutralność poli­tyczną prasa ta rzeczywiście oferuje bardziej różnorodny zestaw treści niż każda z politycznie zaangażowanych gazet z osobna, lecz zdecydowanie mniej różnorodny niż wszystkie one razem wzięte. Gdy więc tytuły te wypie­rają z rynku (w wyniku uruchomienia spirali nakładu) gazety partyjne, ma­leje zróżnicowanie całego rynku prasowego. Innymi słowy, wzrost plurali­zmu wewnętrznego tytułów dominujących na rynku dokonuje się kosztem spadku pluralizmu zewnętrznego na tym rynku.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)