UŁOŻENIE MATÓWKI

Matówka jest ułożona poziomo w górnej ściance korpusu, a światło tworzące na niej obraz optyczny odbija się od nieruchomego lustra, umieszczonego pod kątem 45° do os. optycznej obiektywu, tak samo jak w lustrzance jednoobiektywowej.Lustrzanka dwuobiektywowa ma większe wymiary niż jednoobiektywo­wa. ale ma w stosunku do niej tę zaletę, że jasny i wyraźny obraz widać na matówce przez cały czas, tj. natychmiast po odsłonięciu obu obiekty­wów oraz w momencie wykonywania zdjęcia i po tym momencie, nato­miast w większości lustrzanek jednoobiektywowych obraz znika w kry­tycznej chwili naciskania spustu i dalej jest niewidoczny. W konstruk­cjach z lustrem samopowrotnym, obraz jest niewidoczny tylko przez krot­ką chwiłę, zanim lustro nie wróci do położenia wyjściowego.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!