UDZIAŁ W RYNKU

Udział w tym rynku to część ogólnych wydatków na reklamę firm i instytucji działających na danym terenie, którą udaje się pozy­skać poszczególnym mediom. Pozycja poszczególnych nadawców na obu rynkach zależy od struktury, charakteru i dynamiki konkurencji na każdym z tych rynków, co jest pochodną liczby nadawców tego samego i różnego ro­dzaju działających na danym obszarze, a więc od stopnia koncentracji (roz­proszenia) własności mediów na tym obszarze. Trzeba przy tym podkreślić, iż oba rynki pozostają w ścisłej zależności – im mocniejsza pozycja danego nadawcy na rynku przekazów, tzn. im większe gromadzi audytoria, tym większy jego udział w rynku reklam, tzn. wyższe wpływy ze sprzedaży czasu lub powierzchni dla reklam. Właśnie dlatego oba rynki można roz­patrywać łącznie, jako jeden rynek medialny.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!