UCZESTNICY ZDARZEŃ

Media stają się uczestnikami zdarzeń, najpierw neu­tralnymi – z pozycji obserwatora przechodzą stopniowo na pozycję media­tora, starającego się wspomagać komunikację miedzy różnymi stronami i uczestnikami kryzysu, organizują też własne źródła dodatkowej informacji oraz odwołują się do niezależnych ekspertów. Robią to głównie w imię pra­wa społeczeństwa do informacji i w celu zademonstrowania własnej nieza­leżności, lecz także po to, by podtrzymać więzy wspólnotowe i poczucie so­lidarności społecznej, wreszcie by wykazać swoją użyteczność, gdy inne ka­nały komunikacji zawodzą, często np. terroryści czy strajkujący chcą się kontaktować z władzami tylko przez media (presja na opinię publiczną).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)