TYPOWE DLA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

Nie ma żadnego sensownego powodu, żeby sądzić, iż wartość intelektualna czy artystyczna przekazu zre­alizowanego w technice cyfrowej, np. z komputerową animacją czy efekta­mi specjalnymi, jest większa, niż przekazu zarejestrowanego w technice analogowej, choć z pewnością dzięki nowym środkom wyrazowym może on być bardziej widowiskowy i atrakcyjny. Typowa dla współczesnej cywiliza­cji fascynacja różnego rodzaju simulakrami sprawia, że nabierają one auto­nomicznego bytu i stają się samoistną wartością, lecz sam ten fakt nie czyni z nich przekazu bardziej wartościowego niż formy tradycyjne, w sensie tech­nicznym bardziej prymitywne. Fascynacja ta jest więc raczej triumfem mar­ketingu niż wyrazem dojrzałości kulturowej odbiorców mediów. Poprawa wartości intelektualnej i artystycznej przekazów masowych, o ile w ogóle następuje, jest uwarunkowana przez ogólne procesy rozwoju społecznego, których integralnym elementem jest wzrost poziomu wykształcenia i o czym była mowa.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)