SZYBKI ROZWÓJ

Szybki rozwój mediów komercyjnych, które w krótkim czasie zdobyły znaczną, niekiedy wręcz dominującą pozycję w sektorze audiowizualnym, zmusił nadawców publicznych do podjęcia walki konkurencyjnej na zasa­dach rynkowych. To zaś przyczyniło się do spopularyzowania (odrodzenia) w Europie Zachodniej wiary w dobroczynną moc wolnego rynku, a następnie przejęcia tej wiary – z gorliwością neofity – przez niektóre kraje Europy Wschodniej po upadku komunizmu w 1989 r.Kwintesencją wiary w magiczną niemal moc wolnego rynku w sfe­rze komunikowania masowego jest przekonanie, że taki rynek gwaran­tuje niezależność mediów od kontroli politycznej ze strony państwa oraz zapewnia różnorodność oferowanych przez nie treści (zwłaszcza plura­lizm światopoglądowy), dostępnych po względnie niskich cenach. To po­zwala każdemu odbiorcy na swobodny wybór przekazów i pełne zaspo­kojenie jego potrzeb intelektualnych i emocjonalnych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)