STUDIA NAD REKLAMĄ

Jak dowodzą semiotyczne studia nad reklamą [Williamson, 1978], pod­stawowym i najczęściej wykorzystywanym w reklamie układem odniesień jest NATURA. Przy czym chodzi tu nie tylko o środowisko fizyczne (słońce, wiatr, woda, powietrze) i świat przyrody (rośliny i organizmy żywe), także naturę ludzką (tężyznę fizyczną, seksualność, temperament, uzdolnienia). Tak pojmowana natura jest źródłem substancji i energii zarówno korzyst­nych, jak i niebezpiecznych dla człowieka – zdrowia i zarazy, ochrony agresji, geniuszu i szaleństwa etc.. Aby żyć i się rozwijać, człowiek musi ujarzmić naturę, nauczyć się wykorzystywać to, co w niej dla niego dobre, kontrolować to, co mu z jej strony zagraża. Ogół ludzkich umiejętności działań temu służących to KULTURA, czyli system praktyk, które prze­twarzają naturę, i to dwojako: symbolicznie – tworząc uporządkowany ob­raz natury, nadający znaczenie poszczególnym jej elementom (rozróżniający to, co w niej dobre, a co złe), oraz materialnie – tworząc z surowców natu­ralnych produkty zaspokajające ludzkie potrzeby. Najwyższą formą tych praktyk jest NAUKA.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)