STANDARYZACJA PRZEKAZU

W Polsce do tej kategorii należą programy: Gliny, Zoom, Telewizjer, Super- tv. Szeroko ujmowana infotainment ma zarówno zagorzałych zwolenni­ków [Brants, 1998], jak i zajadłych przeciwników [Blumler, 1999], ale jedni i drudzy zgodni są co do tego, że ekspansja tej hybrydy raczej ogranicza niż zwiększa różnorodność gatunkową oferty, a także przy­czynia się do „uśrednienia” jej poziomu intelektualnego.Jeśli zatem traktować standaryzację i uatrakcyjnianie przekazu jako efekt komercjalizacji mediów, jak wszystko na to wskazuje, to oba te proce­sy nie świadczą o pozytywnym wpływie konkurencji rynkowej na jakość przekazu. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że konkurencja rynko­wa – zwłaszcza w warunkach oligopolu – ogranicza kreatywność mediów zróżnicowanie oferowanego przez nie produktu, choć oczywiście ani kreatywności, ani pluralizmu nie eliminuje, tylko je utrzymuje w „opła­calnych” granicach.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)