SPRAWOWANIE KONTROLI

W sprawowaniu autorytarnej kontroli nad mediami trudną do przecenie­nia rolę grały i grają różnego rodzaju organizacje religijne, w tym zwłaszcza Kościół katolicki (z którym konkurować mogą tylko „dokonania” państw is­lamskich). Wprawdzie zdarzało się, że Kościół był silnie zwalczany przez różnorakie reżimy totalitarne (np. faszyzm, hitleryzm, komunizm), jednak zdołał na przestrzeni wieków wykształcić rozbudowany system instytucji i praktyk nastawionych na kontrolowanie mediów. Podstawą tego systemu jest zespół poglądów określanych mianem „teologii mass mediów” . Zakłada ona, że komunikowanie jest podzielaniem i współprzeżywa- niem przez uczestników aktu zespolenia z Bogiem, tworzącego komunię dusz i wiodącą ku zbawieniu. Dzieje się zaś tak wtedy, gdy treścią przekazu są prawdy objawione, pochodzące od Boga, który jest głównym, a w istocie jedynym uniwersalnym nadawcą komunikatów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)