SPOSÓB REALIZACJI DOKTRYNY

Nad sposobami realizacji tej doktryny w praktyce nie warto się bliżej rozwodzić, gdyż nie uchroniły one systemu socjalistycznego przed upad­kiem, choć odcisnęły niewątpliwie trwałe piętno na mentalności społe­czeństw poddanych długotrwałemu procesowi komunistycznej indoktrynacji. Trzeba jednak zaznaczyć, iż system ten w niektórych państwach „obozu so­cjalistycznego” (np. Polska, Węgry) przeszedł głęboką ewolucję: od „twar­dego totalitaryzmu” na początku lat pięćdziesiątych do „miękkiego autoryta­ryzmu” pod koniec lat osiemdziesiątych. Mimo to cały czas główne założe­nia doktryny leninowskiej pozostały nie zmienione, a wszelkie próby ich modyfikacji, podejmowane w krótkich okresach politycznej „odwilży” czy „liberalizacji”, były następnie zwalczane jako „kontrrewolucja” i „rewizjo- nizm” w okresie „przykręcania śruby”, czyli ideologicznej kontrofensywy „twardogłowych” i „dogmatyków”. To zaś, iż po każdym kolejnym kryzysie politycznym słabła siła ideologicznej kontroli systemu nad mediami, wyni­kało z postępującej erozji systemu, która doprowadziła ostatecznie do jego bankructwa ekonomicznego i politycznego, a także ideologicznego.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)