SPOJRZENIE NA POLITYKĘ

O         ile zatem prasa poważna patrzy na politykę przez pryzmat syste­mu, tracąc z pola widzenia ludzkie niedole, o tyle prasa popularna kon­centruje się na opresjach świata życia, zachowując niechętny dystans do polityki, a zwłaszcza polityków. Media audiowizualne lokują się między tymi biegunami. Radio i telewizja publiczne starają się łączyć i równoważyć oba podejścia, upatrując w tym istotę służby publicznej czy zgoła misji społecznej; natomiast nadawcy komercyjni coraz wyraźniej preferują for­mułę tabloidu, gwarantującą sukces komercyjny [Dahlgren, 1995], Różnicę widać doskonale na przykładzie programów, w których uczestniczą repre­zentanci władzy i politycy.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)