SIŁA NAPĘDOWA PAŃSTWA

Z kolei silą napę­dową państwa (systemu) jest mądrość i wola władcy (monarchy, przy­wódcy, wodza) predestynowanego do tej roli przez dynastyczne więzy krwi i łaskę Boga lub przez charyzmatyczną osobowość, wyniesioną do władzy przez liczne zastępy fanatycznych zwolenników. Sprawuje on władzę zazwyczaj samodzielnie i niepodzielnie, przy pomocy wąskiej grupy zaufanych osób i za pomocą zcentralizowanego, zhierarchizowa­nego i zbiurokratyzowanego aparatu państwowego. Wsparciem dla przy­wódcy jest wiedza i lojalność elity intelektualnej, która rozwija się pod jego troskliwym i czujnym okiem, by mu służyć pomocą w sprawowaniu władzy. Reszta społeczeństwa ma realizować w codziennym trudzie wytyczone przez władcę zadania, gdyż tylko tą drogą przyczynić się może do rozwoju gospo­darczego, zapewnić sobie poprawę warunków egzystencji i wznieść się na wyższy poziom cywilizacji [Linz, 1995].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)