SFERA PUBLICZNA

Jak wiec z powyższego wynika, sfera publiczna to przede wszystkim przestrzeń komunikacyjna umożliwiająca nawiązywanie interakcji mię­dzy jednostkami, grupami i organizacjami reprezentującymi rozmaite interesy, ideologie, dążenia. Aby interakcje te przyczyniały się do rozwo­ju demokracji liberalnej, owa przestrzeń musi być dostępna dla wszyst­kich obywateli, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, wymie­niać poglądy na różne kwestie społeczne, zgłaszać propozycje rozwiązań tych kwestii oraz debatować nad nimi. Poznanie i przedyskutowanie alter­natywnych propozycji rozwiązań jest bowiem warunkiem wyboru racjonal­nego, tzn. takiego, który w danych warunkach stwarza największe szanse re­alizacji pożądanych celów. Integralnym elementem tych dyskusji jest kry­tyczna analiza działań i dokonań władz państwowych i samorządowych, a także partii i ugrupowań politycznych [Verstraeten, 1996].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)