SAMOOBRONA MEDIÓW

(Samo)obrona mediów w schyłkowej fazie kryzysu lub po jego zakończeniu, gdy media odzyskają swobodę działania, przecho­dzą one do kontrataku, zarzucając władzom i instytucjom zwalczającym kry­zys brak woli współdziałania z mediami, łamanie prawa, niekompetentne, spóźnione lub opieszałe działanie, a także niedostatek troski o dobro obywa­teli i interes publiczny. Media przyjmują krytykę na poziomie szczegółów, tj. ewentualnych błędów i potknięć, które wynikły z trudnych warunków dzia­łania (ale nie ze złej woli), podejmują zaś obronę na poziomie zasad, tj. pra­wa społeczeństwa do informacji – jeśli zna ono sytuację, może kierować się rozsądkiem, blokada informacji utrudnia więc społeczeństwu racjonalne działanie.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)