RYNEK PRZEKAZÓW

Rynek przeka­zów to ogół przekazów informacyjnych i rozrywkowych oferowanych wszystkim odbiorcom przez wszystkie dostępne na danym terenie media masowe. Udział w tym rynku mierzy się bądź liczbą sprzedanych egzempla­rzy gazety, biletów kinowych czy kaset wideo, bądź ilością czasu poświęca­nego przez odbiorców danemu nadawcy radiowemu czy telewizyjnemu, oczywiście w proporcji do całego czasu odbioru wszystkich mediów tego ty­pu na danym terenie. Z kolei rynek reklamy to wydzielone w ofercie pro­gramowej mediów czas i powierzchnia, które media sprzedają (bezpo­średnio lub przez agencje reklamowe) rozmaitym firmom i instytucjom, by te mogły dotrzeć ze swoimi reklamami lub ogłoszeniami do określo­nego kręgu odbiorców.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)