RYNEK PRASOWY

W rezultacie: Cały brytyjski rynek prasowy jest opanowa­ny przez prasę centroprawicową, a lewa strona sceny politycznej nie znajduje adekwatnego odzwierciedlenia swojego punktu widzenia w ofercie prasowej. [McNair, 1995].Dobrym polem do obserwacji zależności między wielością kanałów a zróżnicowaniem oferty jest z pewnością rynek telewizyjny w krajach, które przeszły deregulację. Wprawdzie, jak była o tym mowa, nie zmieniła ona ra­dykalnie struktury rynku, gdyż monopol zastąpiła duopolem lub co najwyżej oligopolem, ale spowodowała znaczący wzrost liczby kanałów i wprowa­dziła elementy konkurencji rynkowej. Należałoby wiec oczekiwać, że pój­dzie za tym widoczny wzrost różnorodności oferty telewizyjnej. Tymczasem nie tylko tak się nie stało, lecz wystąpiło zjawisko odwrotne – spadek zróżni­cowania oferty.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)