RYNEK MEDIÓW

Media masowe stanowią integralną część systemu ekonomicznego, funkcjonującą na tych samych zasadach, jak inne dziedziny dzia­łalności gospodarczej, mimo to mitologia wolnego rynku nabiera w sferze komunikowania masowego szczególnego znaczenia, a to z powodu oso­bliwego splotu w tej sferze wartości materialnych i duchowych. W najczyst­szej postaci mitologia ta jest kultywowana w Stanach Zjednoczonych. Media traktowane są tam jako dziedzina przemysłu, a przekazy masowe jako towar, dlatego model rynkowy jest tam uznawany za najlepszą podstawę działania całego systemu mediów. W Europie media traktowane są raczej jako instytu­cje polityczne lub kulturalne, a nie tylko biznes, dlatego model rynkowy podlega tu pewnym ograniczeniom (regulacji).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)