ROSNĄCA KONCENTRACJA

Rosnąca koncentracja własności na rynku prasowym ma głównie przy­czyny ekonomiczne: wynika z uprzywilejowanej pozycji wydawców mają­cych silną pozycję na rynku, którą zdobyli dzięki wchłonięciu mniejszych konkurentów, fuzji z innymi wydawcami bądź wsparciu ze strony inwesto­rów zewnętrznych. Uzyskawszy taką pozycję, wydawcy ci mogą ją dalej wzmacniać, zdobywając w końcu pozycję dominującą czy zgoła monopoli­styczną. Dzieje się tak za sprawą spirali nakładu – nadawcy silni oferują atrakcyjną gazetę, która rozchodzi się w dużym nakładzie i ma szeroki krąg czytelników, dzięki czemu uzyskuje duże przychody ze sprzedaży egzempla­rzy i powierzchni reklamowej, co pozwala na dalsze podnoszenie atrakcyjno­ści i nakładu tej gazety, zapewniające dalszy przyrost czytelników odbiera­nych gazetom konkurencyjnym, co w efekcie gwarantuje jeszcze większe wpływy z reklamy, podnoszące konkurencyjność danego tytułu na rynku itd., itd., itd. Po zdobyciu udziału w rynku na poziomie 65 proc. gazeta ta spycha dzienniki konkurencyjne na pozycje drugorzędne lub wręcz zagraża dalsze­mu ich istnieniu.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)