RELACJONOWANIE KAMPANII PRZEZ MEDIA

Ograniczenia kampanii wyborczych prowadzonych wedle zasad marke­tingu politycznego mogą (powinny) być równoważone przez relacje dzienni­karskie, tzn. informacje, reportaże, analizy realizowane z pozycji niezależne­go obserwatora, pomagające wyborcom w dokonaniu racjonalnego wyboru. Media poświęcają zwykle sporo uwagi kampanii, a udział relacji dotyczą­cych różnych jej aspektów rośnie w miarę nasilania się walki wyborczej, się­gając apogeum w ostatnich dniach kampanii lub w dniu głosowania, kiedy to stacje telewizyjne organizują studia wyborcze na bieżąco informujące o  przebiegu głosowania i jego wynikach. Ilość relacji i materiałów poświę­conych kampanii nie budzi więc na ogół zastrzeżeń, zastrzeżenia często bu­dzi natomiast ich jakość, czyli sposób relacjonowania kampanii przez media.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)