REKLAMA JAKO FORMA TWÓRCZOŚCI

Reklama operuje symbolami i polega na odpowiednim przedstawianiu produktów, stąd nawet najprostszy przekaz reklamowy może być rozpatry­wany jako kreacja, a całe zjawisko należy traktować jako dziedzinę twórczo­ści artystycznej, zgoła sztukę (użytkową). Niektórzy badacze wręcz uważają, że w kulturze krajów kapitalistycznych reklama jest tym samym, czym w kulturze krajów socjalistycznych była twórczość z zamierzenia propagando­wa (zaangażowana) nazywana realizmem socjalistycznym, można ją zatem określać mianem realizmu kapitalistycznego [Schudson, 1984]. Podobnie bowiem jak realizm socjalistyczny, reklama upraszcza i typizuje obraz rze­czywistości, który nie jest odbiciem świata realnego, tylko wyidealizowaną wersją świata pożądanego. W świecie tym wszyscy dążą do osiągnięcia szczęścia doczesnego i z optymizmem patrzą w przyszłość, ponieważ szczę­ście to jest w zasięgu ich ręki, jeśli tylko zdecydują się na kupno reklamowa­nych produktów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)