REKLAMA JAKO FORMA KOMUNIKOWANIA

Współczesna reklama jest w znacznym stopniu wytworem mediów ma­sowych i stanowi integralny element ich oferty treściowej, dlatego trzeba ją rozpatrywać jako jedną z postaci komunikowania masowego. Jako formę komunikowania reklamę wyróżnia skrajne sfunkcjonalizowanie przeka­zu. Ma on skupić uwagę odbiorcy, by uzmysłowić mu istnienie określonego produktu i wywołać chęć jego posiadania. W reklamie wszystko jest podpo­rządkowane osiągnięciu tego celu i nawet jeśli z pozoru zawiera ona tylko informacje, to ich dobór, układ i cała konstrukcja przekazu mają par excel- lence perswazyjny charakter. Ponieważ rozmaite techniki perswazji są w niej doprowadzane do perfekcji, jest ona wraz ze stanowiącym jej oparcie mar­ketingiem wzorcem dla innych komunikatów nakłaniających, które z tego powodu bywają nazywane reklamą i traktowane jako jej odmiany czy typy.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)