REKLAMA A MEDIA

Jakkolwiek nowoczesna reklama zaczęła kształtować się pod koniec XIX w., to korzenie zjawiska sięgają daleko w przeszłość. Badacze reklamy uważają, iż towarzyszyła handlowi od najdawniejszych czasów choćby w postaci okrzyków sprzedawców zachwalających towary [Bajka, 1993], Sam termin „reklama” pochodzi od łacińskiego reclamo: krzyczeć do kogoś, a anglosaskie advertising pochodzi od advertere, co po łacinie zna­czy: skierować na coś uwagę, spostrzec.Powstanie i charakter współczesnej reklamy uwarunkował cały splot cywilizacyjnych okoliczności związanych w ekspansją kapitalistycznej go­spodarki, w tym zwłaszcza rozwój przemysłowej produkcji towarów, posze­rzanie się kręgu konsumentów oraz umasowienie prasy. Jednak momentem kluczowym było włączenie się (pod koniec XIX w.) do działań promocyj­nych producentów towarów. Przedtem reklamą zajmowali się głównie hur­townicy pośredniczący między niewielką liczbą producentów i wielką liczbą sprzedawców detalicznych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)