REDUKOWANIE KOSZTÓW

Przykładem może być wspomniane wyżej redukowanie kosztów pracy redakcyjnej w mediach lokalnych, które ogranicza możliwości aktyw­nego zbierania informacji. Oprócz większej powierzchowności relacji, grozi to uzależnieniem redakcji od zewnętrznych źródeł informacji (instytucji, grup interesu itp.), które dzięki temu mogą dość łatwo manipulować mediami [McManus, 1994], Choć zatem względy ekonomiczne dość często wymu­szają ilościowy wzrostu wydajności pracy, tzn. zwiększenie liczby prze­kazów wytwarzanych przez ten sam zespół realizatorów, to jest prawie niemożliwe, by mogła temu towarzyszyć poprawa ich jakości, jest zaś wielce prawdopodobne, że będą one realizowane bardziej rutynowo, czyli mniej kreatywnie i mniej starannie, a więc ich jakość się pogorszy.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)