PRZEGLĄD APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Przemysł fototechniczny wytwarza wiele odmian aparatów fotograficz­nych, których liczba wzrasta corocznie wskutek wypuszczania nowych, udoskonalonych modeli. Oprócz modeli nowoczesnych spotyka się takie modele z lat poprzednich, a nawet z okresu przedwojennego, które znajdują się w dobrym stanie technicznym i mogą jeszcze długo służyć swym posiadaczom. Z tego powodu omówienie cech charakterystycznych i wyposażenia wszystkich, nawet tylko amatorskich aparatów fotograficz­nych, przekraczałoby znacznie ramy tej książki. Ograniczymy się zatem do przeglądu najbardziej rozpowszechnionych i dostępnych przedstawi­cieli trzech grup aparatów a mianowicie:aparatów na filmy zwojowe,aparatów na filmy małoobrazkowe,aparatów na filmy miniaturowe.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!